Ssvd hakkında sorular » SSVD yapabilecek kadınları önceden belirleyen bir skorlama sistemi var mı

Bir çok araştırmacı SSVD başarısını ve hangi populasyona uygulanacağını belirlemek için bir çok faktörü kullanarak skorlama sistemi oluşturmaya çalışmışlardır.

Bir çok araştırmacı SSVD başarısını ve hangi populasyona uygulanacağını belirlemek için bir çok faktörü kullanarak skorlama sistemi oluşturmaya çalışmışlardır. SSVD yapabilecek kadınları belirlemek için prenatal skor aracı geliştirilmiş ve ilk doğumunu sezaryen yapan tekil gebeliğe sahip 10.828 kadınla yapılan kapsamlı bir çalışmada 16 faktör belirlemişlerdir.

Bu faktörler, Önceki Faktörler ve Güncel (Şimdiki) Faktörler olarak iki ana grupta toplanmıştır.

A. Önceki faktörler

1. Sezaryen doğum endikasyonları

1.1. Tekrar edenler

(sefalopelvik başarısızlık, eylemde başarısızlık, doğumun durması)

1.2.Tekrar etmeyenler

(diğer endikasyonlar)

2. Koriyoamniyonitis

3. Makrosomik bebek

4. Doğumlar arası geçen zaman

B. Mevcut (Şimdiki) faktörler

1. Yaş

2. Irk

3. Eğitim

4. Evlilik durumu

5. Finansal durum

6. Aylık prenatal bakım alma girişimi

7. Alkol kullanımı

8. Sigara kullanımı

9. diyabet

10. Hipertansiyon

11. Anemi

12. Bebeğin cinsiyeti


Bu 16 faktörün analizlerinde üç faktörün önemli olduğu, üç faktörün puanı arttıkça SSVD olasılığının arttığı tesbit edilmiştir. Bu üç faktör, A-1.2. sezaryen doğum endikasyonunun non-recurrent (tekrar etmeyen) neden olması (sezaryenin diğer endikasyonları), A-3. makrosomik fetusa sahip olmama ve B-11. kadında anemi bulunmamasıdır.

Ayrıca SSVD girişimi başarılı olan 300 kişi ile başarısız olan 100 kişi karşılaştırılmıştır. Demografik, geçmişe ait özellikler, obstetrik ve gebelik verileri olası ön haberciler olarak kabul edilmiş ancak hiçbir özelliğin SSVD başarısı için belirleyici olmadığı belirtilmiştir. Diğer bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda SSVD başarısı ortalama %50 civarında kalmış, bu nedenle bu skorlama sistemlerinin klinik olarak uygulanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

ssvd başarısı, ssvd şansı

İlginizi Çekebilecek Diğer Girdiler
Bu içeriği Listeleyen Aramalar
d ssvd yaptıran doktorlar

Sosyal