Ssvd hakkında sorular » SSVD deneyen anneler doğum sürecinde nasıl izlenmeli

SSVD; doğum öncesi, doğrum sonrası açısından olduğu kadar doğum süreci açısından da farklı uygulamalar gerektirip gerektirmediği merak edilen bir konudur. SSVD tercih eden ya da isteyen her anne özellikle süreci ve bu süreçte olacakları ve yapılması gerekenleri eksiksiz bir şekilde bilmek ister.

Anne adaylarının yeniden sezaryen ile SSVD arasında doğru tercih yapılabilmesi için her iki durum hakkında da gerekli bilgilendirme tam ve eksiksiz olarak yapılmalıdır. SSVD ancak yeterli teknik donanım ve personel tecrübesine sahip olan uygun merkezlerde ve kliniklerde uygulanmalıdır.


SSVD uygulayacak hastane, klinik ya da benzeri sağlık merkezlerinde 24 saat hizmet veren kan bankası, 24 saat fetal gözlem ve izleme ve her daim cerrahi müdahale yapabilecek personel ve donanım gereklidir.


Bu sebeple, acil sezaryen gerebileceği gerçeği göz önünde bulundurularak, danışman doktor (konsültan hekim) ve anestezi personelinin klinikte bulunmadığı durumlarda bu uygulama yapılmamalıdır, sezaryen ile doğumun derhal gerçekleştirilebileceği, anında kan nakline olanak sağlanabilecek bir yerde yapılmalıdır. Kanıtlanmış herhangi bir kontrendikasyon olmaması halinde; özellikle daha önce alt segment enine kesili (low transverse incision) sezaryen ile doğum yapmış gebelere, maternal ve perinatal risk ve faydalar ile ilgili yeterli ve uygun bir bilgilendirme yapılmak kaydıyla, uygun koşulları taşıyan merkezlerde önerilebilir SSVD önerilebilir.


Rahim duvarındaki skar dokusunun alt segment dışında bulunması, kesinin klasik dikey kesi olması, T veya J kesi durumu ya da rahim kasının boydan boya kesilmiş olması durumlarında da başarılı SSVD hikayeleri bulunmasına rağmen istatistikler bu durumda anne ve bebek açısından risklerin arttığını göstermektedir. Annenin her durumda SSVD denemeyi tercih etmesi durumunda; tüm riskler açıkça ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli ve annenin SSVD arzusunu net bir şekilde belirtmesi istenmelidir.


Daha önce sezaryen ile doğum yapmış anneler doğum öncesi süreçte, özellikle 36. haftadan önce bir kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Doğum tipine karar verilirken annenin tercihleri ve öncelikleri, genel risklerin ve faydalar (kesin olmayan belirli riskler ve faydalar) gözden geçirilmelidir. Ayrıca rahim yırtılması (uterin rüptür) ve perinatal mortalite (doğumdan hemen önce, doğrum sırasında ya da doğumu takip eden 36-72 saat içerisinde bebeğin ölmesi) ve morbiditenin (anne ve/veya bebekte meydana gelebilecek rahatsızlıklar) nazar-ı dikkate alınmalıdır.


Daha önce iki kez sezaryen ile doğum yapmış ve vajinal doğum için herhangi bir ek risk faktörü olmayan gebelere riskler ve yararlar anlatıldıktan sonra planlanmış vajinal doğum önerilebilir. Bu konuda sitemizde yayınlanmış ayrıca bilgiler mevcuttur.


 


SSVD sırasında doğum sürecinin (intrapartum) yönetiminde rahim yırtılması (uterus rüptürü) belirti ve bulgularının farkında olmak ve dikkatlice izlemek çok önemlidir. Bu bulgular; bebek kalp ritminde değişiklik, hipotansiyon veya annede kanama, annede ağrı artışı (bu her durumda geçerli olmayabilir) ve fetal durum bozukluğudur.

ssvd doğum süreci, prenatal period

İlginizi Çekebilecek Diğer Girdiler
Bu içeriği Listeleyen Aramalar
d ssvd yaptıran doktorlar

Sosyal